Vệ Binh Thời Gian

Knight of Time (2018)

(0 sao / 0 votes)
Nội Dung Phim

Phim Vệ Binh Thời Gian, Knight of Time (2018) Là một tổ chức bí mật duy trì trật tự thời gian - không gian và bảo vệ sự phát triển của nhân loại, Cục quản lý thời không luôn làm việc dưới hình tượng âm thầm lặng lẽ chính nghĩa. Thân là đặc công của Cục quản lý thời không, các vệ binh thời gian vĩ đại mà ẩn dật, đã xử lý từng sự cố thời không một dưới sự quản lý của Cục trưởng Trịnh và Cục trưởng Phó, để đối đầu với kẻ thù truyền kiếp Chuột Chín Đuôi lúc nào cũng làm loạn thời không.

Vệ Binh Thời Gian

Xem phim Vệ Binh Thời Gian Vietsub, Xem phim Vệ Binh Thời Gian Thuyết Minh, Xem phim Vệ Binh Thời Gian Lồng Tiếng, Xem phim Vệ Binh Thời Gian trọn bộ, Xem phim Vệ Binh Thời Gian tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, tập cuối, Knight of Time Vietsub, Knight of Time thuyết minh, Knight of Time lồng tiếng, Knight of Time trọn bộ