Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2

Star Trek: Discovery Season 2 (2019)

(2 sao / 1 votes)
Nội Dung Phim

Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2

Star Trek: Discovery sẽ có dòng thời gian trước 10 năm so với bản phim Star Trek gốc vào năm 1966. Theo CBS, bộ phim sẽ theo hành trình của Starfleet trên đường khám phá những thế giới mới, những dạng sống mới. Trong quá trình đó, những Sĩ Quan của tàu Starfleet khám phá ra rằng để có thể hiểu được tất cả các giống loài ngoài hành inh, họ phải hiểu chính bản thân mình trước.

Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2

Xem phim Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2 Vietsub, Xem phim Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2 Thuyết Minh, Xem phim Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2 Lồng Tiếng, Xem phim Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2 trọn bộ, Xem phim Star Trek: Hành Trình Khám Phá 2 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, tập cuối, Star Trek: Discovery Season 2 Vietsub, Star Trek: Discovery Season 2 thuyết minh, Star Trek: Discovery Season 2 lồng tiếng, Star Trek: Discovery Season 2 trọn bộ