Hoa Thiên Cốt

The Journey Of Flower (2014)

(4 sao / 17 votes)
Nội Dung Phim

Hoa Thiên Cốt - The Journey of Flower xoay quanh câu chuyện nói về tình thầy trò của Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt, bắt đầu từ một học đường do Chương Tứ Duy sáng lập ra và muốn mang kiến thức của mình truyền bá cho đời sau để giúp ích cho họ, lúc bấy giờ Châu Cúc cùng với Tứ Duy là đôi bạn chí thân và cũng là thầy trò cả hai là một tấm gương sáng cho các môn sinh nôi theo, Tứ Duy là chàng trai theo chính đạo có thể hy sinh bản thân vì chính nghĩa, sao đó anh ta gặp được Trần Chân Chân một người tài trí và muốn giúp đở những người cần giúp, cả hai trở thành bạn tốt và trở thành cặp trạng sư nổi tiếng khắp nơi, thông tin nhanh chóng đến tai các tham quan ô lại nên họ phải âm thầm truy sát hai người này.

Hoa Thiên Cốt

Xem phim Hoa Thiên Cốt - The Journey of Flower : tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58. tập cuối, trọn bộ, vietsub

Xem phim

Xem phim Hoa Thiên Cốt Vietsub, Xem phim Hoa Thiên Cốt Thuyết Minh, Xem phim Hoa Thiên Cốt Lồng Tiếng, Xem phim Hoa Thiên Cốt trọn bộ, Xem phim Hoa Thiên Cốt tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, tập cuối, The Journey Of Flower Vietsub, The Journey Of Flower thuyết minh, The Journey Of Flower lồng tiếng, The Journey Of Flower trọn bộ